Seminarų pranešimai

Praktinis seminaras apie profesinių ligų naštą

Visą vieną dieną trukusio renginio tikslas buvo paskatinti diskusijas, siekiant išsamiai apžvelgti būsimą EU-OSHA veiklą su darbu susijusių ligų srityje, atsižvelgiant į daugiametę programą ir susijusią didelės apimties darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities apžvalgą, kurią numatoma parengti 2015, 2016 ir 2017 m. Į šį praktinį seminarą susirinko mūsų ryšių punktų tinklo paskirti ekspertai, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai, mokslininkai, Europos socialiniai partneriai, Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto darbo grupių atstovai, Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto (SCOEL), Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto (SLIC) ir Europos Komisijos atstovai.  Vykdydama savo veiklą su darbu susijusių ligų srityje EU-OSHA siekia padėti sukurti įrodymų bazę, kuria remiantis būtų galima išvengti profesinių ligų naštos ir sukaupti daugiau bendros informacijos apie šios problemos mastą.

Event Details

Pradžios data: 
10/10/2014 - 09:00
Pabaigos data: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23