You are here

Seminarų pranešimai

Seminar reports
Vykdydami savo misiją, kuri, be kita ko, yra susijusi su informuotumo didinimu ir informacijos sklaida, dalijimusi gerąja patirtimi ir patarimais su įvairiomis subjektų grupėmis, per visus metus organizuojame nemažai renginių. Tai ir nedideli seminarai, kuriuose dalyvauja mūsų suinteresuotosios šalys ir darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertai ir pristato bei aptaria mūsų leidinių išvadas, ir valstybės narės lygmens renginiai, kurie organizuojami kartu su mūsų ryšių punktais, simpoziumai didelėse tarptautinėse konferencijose, pvz., Pasauliniame kongrese arba Europos aukščiausio lygio vadovų susitikimuose, kuriuose pažymima mūsų saugių darbo vietų kampanijų pabaiga.

Net ir į didžiausius savo renginius negalime pakviesti visų asmenų, kurie galėtų būti suinteresuoti dalyvauti, todėl šios skilties tikslas – suteikti jums galimybę dalyvauti virtualiai: čia rasite pranešėjų skaitytus pranešimus, diskusijų, kurios įvyko perskaičius kiekvieną pranešimą, santraukas ir bendro pobūdžio renginio išvadas. Jei tik leidžia mūsų turimi ištekliai, santraukas pateikiame visomis ES oficialiosiomis kalbomis.

2017 – Seminarai

2016 – Seminarai

2015 – Seminarai

2014 – Seminarai

2013 – Seminarai

2012 – Seminarai

2011 – Seminarai

 • 22/11/2011
  Bizkaia Aretoa conference centre, Bilbao
  This summit brings together leading European experts and decision-makers to exchange good practice and discuss future strategies on promoting safe maintenance. At the same time, it provides an opportunity for the Agency and its partners to evaluate...
 • 30/06/2011
  European Parliament, rue Wiertz – Room: JAN 6Q2 - B-1047 Brussels
  Young workers in Europe have been facing since a long time many difficulties in accessing the labour market and in particular finding a quality and secure employment, which should allow them to start a decent and independent life. Moreover, the...

2010 – Seminarai

2009 – Seminarai

 • 02/12/2009
  Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue - Brussels
  The cleaning industry is one of the largest and most dynamic service sectors in the European Union. Rapidly developing technological processes require rapidly developing maintenance and cleaning procedures. Cleaning is a generic job — it is carried...
 • 16/11/2009
  European Agency for Safety and Health at Work, (EU-OSHA) - Gran Vía, 33 - Bilbao
  The economic incentives expert group is an established Agency expert group which gives advice and input to the related Agency products and helps to promote the products among stakeholders. The aim is to stimulate discussions in Member States about...
 • 29/10/2009
  FPS Employment, Labour and Social Dialogue - Brussels
  NEW OSH ERA “New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health - Anticipating and dealing with change in the workplace through coordination of OSH risk research” is a project funded within the ERA-NET scheme under the Sixth EU Framework...
 • 07/10/2009
  Luxembourg
  The Second Advisory Committee on Safety and Health Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg on 7-8 October 2009. The presentations of the workshop can be found here.
 • 06/10/2009
  FPS Employment, Labour and Social Dialogue 1, Ernest Blerotstreet, Brussels
  The problems of both violence and harassment at work have created special interest in recent years, which has resulted in many scientific and popular publications related to this topic. Also, social preoccupation has increased and different...
 • 02/03/2009
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Social Overleg (FPS Employment, Labour and Social Dialogue) 1, Ernest Blerotstraat Brussels, Belgium
  At the beginning of 2009 the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) published the report “Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health”. This was the last of a series of four European Risk...
 • 04/02/2009
  European Agency for Safety and Health at Work - Bilbao
  The European Union strategy 2007-12 on occupational safety and health (OSH) recognises that there is a need to use economic incentives to motivate enterprises to apply good practice in their prevention work. The European Agency for Safety and Health...

2008 – Seminarai

2007 – Seminarai