You are here

Leidiniai
03/04/2017

Santrauka. Darbuotojų dalyvavimas valdant darbuotojų saugą ir sveikatą. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) kokybiniai įrodymai.

Santrauka. Darbuotojų dalyvavimas valdant darbuotojų saugą ir sveikatą. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) kokybiniai įrodymai.

Tyrime, remiantis pačių darbuotojų atstovų, jų bendradarbių, taip pat darbdavių ir vadovų patirtimi, daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip darbuotojų interesams atstovaujama saugos ir sveikatos srityje. Tyrimas parengtas remiantis išsamių pokalbių su šiais dalyviais iš 143 skirtingų įmonių septyniose ES valstybėse narėse – Belgijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir Švedijoje – medžiaga.

Daugiausia tirtos įmonės, dalyvavusios ESENER-2 apklausoje. Tyrime dalyvavo vienodai trijų pagrindinių sektorių – privačiojo gamybos, viešojo ir privačiojo paslaugų – ir trijų įmonių kategorijų – mažųjų, vidutinių ir didelių – įmonių. Jų analizės duomenis papildė literatūros apžvalgos ir papildomų pokalbių su pagrindinių organizacijų geriausiai informuotais asmenimis, taip pat tolesnės atitinkamų ESENER-2 apklausos duomenų kiekybinės analizės duomenys.

Downloadin:EL | EN | ES | ET | FR | NL | SV