You are here

Leidiniai
17/01/2019

Santrauka. Duomenimis grindžiamas metodas, skirtas įvertinti pavojingų medžiagų poveikį ES darbo vietose

Santrauka. Duomenimis grindžiamas metodas, skirtas įvertinti pavojingų medžiagų poveikį ES darbo vietose

Šioje apibendrinamojoje ataskaitoje pristatoma, kas sudaro duomenimis grindžiamą metodiką, sukurtą siekiant įvertinti pavojingų medžiagų poveikį ES darbo vietose ir suteikti pagrindą stebėti poveikio ir naudojimo tendencijas ir procesus.

Joje apibendrintas taikytas požiūris, kuriuo remiantis viešai prieinami duomenų šaltiniai derinami su ekspertų vertinimu ir indėliu ir kurį taikant siekiama nustatyti ir pirmenybės tvarka suskirstyti susirūpinimą keliančias pavojingas medžiagas.

Be to, ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į šį metodą ir siūloma, kaip pagerinti padėtį ir ko imtis toliau.

Downloadin:EN