You are here

Leidiniai
30/03/2016

Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) apžvalginė ataskaita Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas

Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) apžvalginė ataskaita Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas

Šioje ataskaitoje apibendrinamos antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2), kurioje daugiausia dėmesio skiriama bendriems darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimams, o ypač psichosocialinei rizikai, darbuotojų dalyvavimui DSS valdymo srityje ir šios veiklos paskatoms bei kliūtims, išvados. Apklausos paskirtis – padėti darbo vietoje veiksmingiau spręsti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus ir stiprinti darbuotojų sveikatą ir gerovę. Joje pateikiama palyginama įvairių valstybių nacionalinė informacija, kuri yra svarbi kuriant ir įgyvendinant naują šios srities politiką.

Downloadin:EN

Summary & Resources