You are here

Leidiniai
19/06/2018

Santrauka Ataskaita „Darbuotojų sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose įmonėse. Požiūris iš darbo vietos“

Santrauka Ataskaita „Darbuotojų sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose įmonėse. Požiūris iš darbo vietos“

Šioje ataskaitoje pateikiami 162 labai mažų ir mažų įmonių, atrinktų iš įvairių ekonomikos sektorių devyniose ES valstybėse narėse, darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) supratimo ir patirties tyrimo rezultatai. Kiekvieno atvejo tyrimas apėmė apsilankymą dalyvaujančioje įmonėje ir pokalbius su įmonės savininku ir darbuotoju, taip pat įmonės veiklos stebėjimą.

Tirtose labai mažose ir mažosiose įmonėse dažniausiai laikomasi požiūrio, kad labai mažų ir mažųjų įmonių veiklą ir DSS praktiką veikia išorės aplinkybės, kaip antai nacionalinės reguliavimo ir socialinės ir ekonominės sąlygos. Ataskaitoje aptariamas tokio požiūrio ir aplinkybių poveikis.

Downloadin:DE | EL | EN | ET | FR | HR | IS | LT | NL | RO | SK