You are here

Leidiniai
05/10/2016

Tyrimo „Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos suvestinė

Tyrimo „Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos suvestinė

Remiantis pateikiama apžvalga, šioje suvestinėje pateikiamos pagrindinės išvados, susijusios su moterimis, darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) ir su tvariu darbu darbo jėgos senėjimo sąlygomis.

Joje atkreipiamas dėmesys tiek į biologinius, tiek į socialinius su amžiumi susijusius skirtumus tarp vyrų ir moterų ir kalbama apie tai, kaip į juos galima atsižvelgti DSS srityje. Joje pasisakoma už tai, kad, siekiant užtikrinti vyrų ir moterų tvarų darbą, būtų taikomas visą gyvenimą apimantis požiūris. Be to, pabrėžiama, kad rizikos vertinime svarbu atsižvelgti į amžiaus ir lyties aspektus siekiant spręsti lygybės darbe klausimus, taip pat DSS strategijose teikti informaciją apie įvairovės naudą.  

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | LT | LV | PL | PT | SK | SL | SV