You are here

Leidiniai
04/10/2016

Tyrimo „Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos santrauka

Tyrimo „Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos santrauka

Šiame dokumente apibendrinama sąveika tarp lyties ir amžiaus aspektų darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu. Jame akcentuojama, kad būtina atsižvelgti į biologinius lyčių skirtumus, kurie lemia su amžiumi susijusius pokyčius, tokius kaip menopauzė (duomenų šioje srityje trūksta), ir į socialinius lyčių skirtumus, įskaitant vertikaliąją segregaciją (hierarchinius skirtumus) ir horizontaliąją segregaciją (vyravimą skirtinguose sektoriuose), dėl kurių moterims kyla kitokia rizika nei vyrams. Atsižvelgiant į tai, kad tokie skirtumai išlieka visą profesinį gyvenimą, daroma prielaida, kad lyčių ir senėjimo aspektą būtina įtraukti į visą gyvenimo apimančio požiūrio rizikos vertinimą.

Downloadin:EN