Santrauka. 2013–2020 m. darbuotojų saugos ir sveikatos mokslinių tyrimų Europoje prioritetai
21/03/2014 Rūšis: Ataskaitos 24 puslapiai

Santrauka. 2013–2020 m. darbuotojų saugos ir sveikatos mokslinių tyrimų Europoje prioritetai

Keywords:Emerging risks

Siekdama nustatyti 2013–2020 m. darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) mokslinių tyrimų prioritetus, 2012 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) parengė ataskaitą. Siekta pateikti informacijos, kuria būtų galima remtis rengiant galimą Europos Sąjungos (ES) DSS strategiją ir ES bendrąją mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“, taip pat skatinti DSS mokslinių tyrimų koordinavimą ir finansavimą Europos Sąjungoje. Remiantis šia ataskaita, atsižvelgiant į naujausią mokslo žinių raidą šioje srityje, darbo aplinkos pokyčius ir naujausias tendencijas, turinčias įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai, atnaujintas 2005 m. paskelbtas EU-OSHA darbo dokumentas „25 valstybių narių ES darbuotojų saugos ir sveikatos mokslinių tyrimų prioritetai“.

Atsisiuntimai
download

Papildomi leidiniai šia tema