You are here

Leidiniai
13/10/2014

Santrauka Psichosocialinė rizika Europoje: paplitimas ir prevencijos strategijos

Santrauka Psichosocialinė rizika Europoje: paplitimas ir prevencijos strategijos

Ši santrauka yra pagrįsta bendra Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) ataskaita apie psichosocialinę riziką darbe. Ataskaita parengta remiantis abiejų agentūrų papildomu darbu, kurio jos ėmėsi atsižvelgdamos į savo skirtingus vaidmenis. Ataskaitoje pripažįstama, kad sveikatos ir darbo ryšys yra sudėtingas, pateikiama lyginamoji informacija apie psichosocialinės rizikos paplitimą tarp darbuotojų ir nagrinėjamas ryšys tarp šios rizikos ir darbuotojų sveikatos bei gerovės. Joje taip pat nagrinėjama, kokių veiksmų įmonės imasi siekdamos valdyti psichosocialinę riziką, ir aprašomos intervencinės priemonės, kurios galėtų būti pritaikytos įmonėse. Ataskaitoje taip pat pateikiama DSS politikos šešiose valstybėse narėse apžvalga.

Užsisakyti spausdintinę kopiją„EU Bookshop“: galite užsisakyti šio dokumento spausdintą kopiją
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV