You are here

Leidiniai
09/02/2015

Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) pirmieji rezultatai

Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) pirmieji rezultatai

Antrą kartą EU-OSHA surengtoje visos Europos įmonių apklausoje ESENER-2 beveik 50 000 įmonių atsakė į klausimus apie DSS valdymą ir darbo vietoje kylančias grėsmes, ypatingą dėmesį skiriant psichosocialinei rizikai, darbuotojų dalyvavimui ir atitinkamų veiksmų paskatoms ir kliūtims. Taip siekiama nacionaliniu lygiu suteikti lyginamųjų duomenų, kurie padėtų vykdyti politiką ir leistų veiksmingiau kovoti su darbo vietose kylančia rizika. Šioje pirminėje analizėje pristatomi įvairūs tyrimo rezultatai.

Downloadin:EN