You are here

Leidiniai
29/03/2018

OiRA skatinimas Prancūzijoje

OiRA skatinimas Prancūzijoje

Naudojant OiRA priemones, kurias parengė Nacionalinis mokslinių tyrimų ir saugos institutas (INRS), pavyko sėkmingai užmegzti ryšį su labai mažomis ir mažosiomis įmonėmis (LMMĮ) ir paskatinti jas atlikti rizikos vertinimą. Šiame atvejo tyrime apibendrinama kelių transporto ir restoranų sektoriuose atlikta veikla, siekiant supažindinti LMMĮ su informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą.

Šioje santraukoje pateikiama bendroji informacija apie sektorius ir abiejų priemonių svarbiausio tikslo esmė.

Paaiškinamas skirtingų partnerių dalyvavimas procese ir įvardijami sėkmės veiksniai.

Downloadin:EN