You are here

Leidiniai
22/08/2017

Su darbu susijusių ligų nustatymo metodika: apsaugos ir įspėjimo metodų peržiūra.

Su darbu susijusių ligų nustatymo metodika: apsaugos ir įspėjimo metodų peržiūra.

Įspėjimo ir apsaugos sistemos leidžia iš anksto nustatyti su darbu susijusias ligas, be to, šios sistemos yra naudingos papildant oficialius statistinius duomenis apie profesines ligas ir sukurti įrodymais pagrįstą prevencijos sistemą. Tačiau tokių veikiančių sistemų nėra daug.

Šioje ataskaitoje peržiūrimos veikiančios įspėjimo ir apsaugos sistemos, ir kitos stebėsenos sistemos, kurių funkcijos gali padėti aptikti darbe atsirandančias ligas.

Peržiūroje įvardijami trūkumai, pvz., dažnai nerenkami duomenys, susiję su poveikio darbo vietoje vertinimu, atliekant vertinimą neįtraukiamos kai kurios darbuotojų grupės ir ligos, pvz., psichikos sveikatos ligos, ir prastas ryšys su prevencija darbo vietoje. Ataskaitoje taip pat pateikiama gerosios patirties pavyzdžių ir atkreipiamas dėmesys į tarptautinio bendradarbiavimo ir duomenų sklaidos svarbą siekiant maksimalios naudos, kurią duoda įspėjimo ir apsaugos metodų taikymas.

Downloadin:EN