You are here

Leidiniai
07/06/2018

Rezultatyvumą gerinančių vaistų valdymas darbo vietoje DSS požiūriu

Rezultatyvumą gerinančių vaistų valdymas darbo vietoje DSS požiūriu

Šiame straipsnyje pateikiama atnaujinta informacija apie naujausius pokyčius rizikos, kurią darbuotojų saugai ir sveikatai kelia darbo vietose vartojami rezultatyvumą gerinantys vaistai, srityje.

Jame siekiama suvokti platesnį kontekstą, kuriame darbuotojai vartoja rezultatyvumą gerinančius vaistus, pvz., ištirti socialines ir ekonomines aplinkybes, kuriomis, tikėtina, kad tam tikras asmuo vartos tokius vaistus, ir nustatyti, kaip tai nušviečiama žiniasklaidoje.

Išvadomis siekiama paskatinti diskusijas ir įvertinti pasekmes vadovams bei politikos formuotojams.

Downloadin:EL | EN | HR | HU | LV | SL