You are here

Leidiniai
15/02/2018

Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) faktai

Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) faktai

Ataskaitoje nurodoma, kaip stipriai gali padidėti tikimybė, kad įmonė įgyvendins pažangią praktiką, jei vadovybė įsipareigoja valdyti DSS ir į šią veiklą įtraukiami darbuotojų atstovai.

Čia taip pat akcentuojama būtinybė padėti spręsti DSS klausimus labai mažoms ir mažosioms įmonėms, vadovaujantis 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strategine programa ir Europos socialinių teisių ramsčiu.

Taip pat nustatyta, kad būtina imtis veiksmų dėl to, jog organizacijos labiau linkusios dėmesį skirti įprastiniams DSS saugos aspektams, o ne sveikatai kylančios ir psichosocialinės rizikos klausimams, ypač labai mažose ir mažosiose įmonėse, taip pat tam tikruose sektoriuose veikiančiose įmonėse.

Downloadin:EN