You are here

Leidiniai
21/11/2018

Darbas su fumiguotais konteineriais uostuose. Rizika sveikatai ir prevencijos praktika

Darbas su fumiguotais konteineriais uostuose. Rizika sveikatai ir prevencijos praktika

Šioje ataskaitoje apžvelgiama rizika saugai ir sveikatai, kuri gali kilti uostuose dirbant su pesticidais fumiguotais konteineriais.

Jos autoriai apžvelgia tarptautinius teisės aktus ir literatūrą (mokslines publikacijas taip pat rekomendacijas ir straipsnius), nustato, kokie pavojai kyla darbuotojų saugai ir sveikatai ir aprašo praktinius prevencinių priemonių ir strategijų pavyzdžius. Jie daro išvadą, kad mūsų žinios toli gražu nėra pakankamos, o prevencijos praktika turi daug trūkumų. Be to, ši problema dažnai nuvertinama, nes duomenys apie neigiamą poveikį sveikatai deramai nesurašomi, o fumiguoti konteineriai retai tinkamai ženklinami.

Autoriai rekomenduoja pirmenybę teikti kontrolės priemonėms, pvz., įvertinti konteinerių riziką prieš juos atidarant, reguliariai tikrinti į uostus atgabenamus konteinerius, taip pat priemonėms, kurios padėtų įgyvendinti konteinerių ženklinimo teisės aktus.

Downloadin:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV