You are here

Leidiniai
01/03/2018

Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką ex-post vertinimas

Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką ex-post vertinimas

Šioje ataskaitoje pristatomos antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) ex-post vertinimo išvados. Ataskaita parengta vykdant pareigą įvertinti didžiausius EU-OSHA projektus ir įrodyti, kad ištekliai naudojami tinkamai.

Atsižvelgiant į devynis vertinimo kriterijus, be kita ko, vertinama tyrimo struktūra, apklausos vykdymas ir matomumas.

Taikomas metodų derinys – dokumentų tyrimai ir pokalbiai ir (arba) tikslinės grupės su suinteresuotosiomis šalimis, EU-OSHA darbuotojais ir mokslininkais. Atlikus vertinimą parengiamos rekomendacijos dėl ESENER-3 tyrimo struktūros ir vykdymo, taip pat dėl komunikacijos strategijos.

Downloadin:EN