You are here

Leidiniai
13/03/2017

Išlaidų dėl su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų apskaičiavimas. Europos duomenų šaltinių analizė

Išlaidų dėl su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų apskaičiavimas. Europos duomenų šaltinių analizė

Šioje ataskaitoje pristatomi nacionalinių ir tarptautinių duomenų šaltinių apie išlaidas dėl su darbu susijusių sužalojimų, ligų ir mirčių tyrimo rezultatai.

Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti įvairių šaltinių kokybę ir palyginamumą ir žengti pirmą žingsnį siekiant apskaičiuoti išlaidas, patiriamas Europoje dėl su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų.

Tyrimas parodė, kad trūksta duomenų šioms išlaidoms tiksliai apskaičiuoti; tačiau pateikiamos rekomendacijos, kaip pasitelkiant skaičiavimus panaikinti duomenų spragas.

Downloadin:EN