You are here

Priemonės ir leidiniai

Pasitelkiant OiRA ir internetines priemones, supaprastinamas su sauga ir sveikata susijusios rizikos darbo vietoje vertinimas ir valdymas.

„OSHwiki“ ir mūsų leidiniai yra gausios informacijos apie visus DSS aspektus šaltinis. O Napas yra DSS čempionas, kuris priverčia šypsotis kiekvieną!