You are here

Priemonės ir leidiniai

Čia rasite visus mūsų leidinius ir pagrindinius šaltinius, kuriais naudodamiesi galėsite didinti informuotumą ir valdyti riziką: OiRA, „OSHwiki“, Napo filmai ir Napo medžiaga mokytojams, leidiniai ir internetinės priemonės.

Pasitelkiant OiRA ir internetines priemones, supaprastinamas su sauga ir sveikata susijusios rizikos darbo vietoje vertinimas ir valdymas.

„OSHwiki“ ir mūsų leidiniai yra gausios informacijos apie visus DSS aspektus šaltinis. O Napas yra DSS čempionas, kuris priverčia šypsotis kiekvieną!