ESENER-1Pasirinkti klausimą

 

 

* Į vidutinę Europos Sąjungos duomenų imtį įtraukti ir Kroatijos duomenys, nors renkant duomenis ESENER-1 apklausai 2009 m. Kroatija nebuvo ES valstybė narė (Kroatija į ES įstojo 2013 m. liepos 1 d.). Kroatijos duomenys įtraukti siekiant nuoseklumo su ESENER-2 apklausos duomenimis. Turėtų būti pažymėta, jog tai, kad į duomenų imtį buvo įtraukti ir Kroatijos duomenys, padarė tik labai nedidelį poveikį ES skaičiams, palyginti su ESENER-2 leidiniuose pateiktais ES-27 duomenimis.