You are here

Su DSS susiję tyrimai ir statistiniai duomenys

Tyrimai yra esminis mūsų darbo pagrindas, o jų rezultatai padeda politikos formuotojams ir tyrėjams nustatyti kylančias tendencijas. Papildomų naudingų statistinių duomenų apie darbuotojų saugą ir sveikatą galima rasti šiuose šaltiniuose: