Tyrimo „Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos santrauka
04/10/2016 Rūšis: Ataskaitos 9 puslapiai

Tyrimo „Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos santrauka

Keywords:Senėjimas ir DSS, Campaign 2016-2017, Moterys ir DSS

Šiame dokumente apibendrinama sąveika tarp lyties ir amžiaus aspektų darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu. Jame akcentuojama, kad būtina atsižvelgti į biologinius lyčių skirtumus, kurie lemia su amžiumi susijusius pokyčius, tokius kaip menopauzė (duomenų šioje srityje trūksta), ir į socialinius lyčių skirtumus, įskaitant vertikaliąją segregaciją (hierarchinius skirtumus) ir horizontaliąją segregaciją (vyravimą skirtinguose sektoriuose), dėl kurių moterims kyla kitokia rizika nei vyrams. Atsižvelgiant į tai, kad tokie skirtumai išlieka visą profesinį gyvenimą, daroma prielaida, kad lyčių ir senėjimo aspektą būtina įtraukti į visą gyvenimo apimančio požiūrio rizikos vertinimą.

Atsisiuntimai
download

Papildomi leidiniai šia tema