Belgijos paslaugų kuponų sektoriaus darbuotojų gerovė

Keywords:

27 ES valstybėse narėse asmeninių ir namų ūkio paslaugų sektoriuje 2019 m. buvo 9,5 mln. darbo vietų, iš jų 6,3 mln. – deklaruotų ir 3,1 mln. – nedeklaruotų. Dabartiniai makroekonominiai pokyčiai, pavyzdžiui, didėjantis moterų profesinio užimtumo lygis ir ypač senėjanti visuomenė, dar labiau didina asmeninių ir namų ūkio paslaugų paklausą Europoje.

Kaip nurodyta šiame, Belgijos asmeninių ir namų ūkio paslaugų sektorių nagrinėjančiame dokumente, darbuotojų gerovei kenkia keletas darbo šiame sektoriuje ypatumų: visų pirma fizinis darbo krūvis, trumpos pertraukos tarp apsilankymų pas klientus, individualus darbo pobūdis, nepakankamas socialinis įvertinimas ir naudojami produktai bei medžiagos.

Todėl labai svarbu šiame sektoriuje įgyvendinti įvairias darbuotojų sveikatą ir saugą pagerinsiančias priemones. Dokumente pateikiamos praktinės rekomendacijos. 

Atsisiųsti in: en | fr |

Papildomi leidiniai šia tema