Siekiant, kad darbas Europoje būtų palankus visų amžiaus grupių darbuotojams: ES agentūrų požiūris į darbą ir senėjimą viso gyvenimo perspektyvoje
29/06/2017 Rūšis: Ataskaitos 84 puslapiai

Siekiant, kad darbas Europoje būtų palankus visų amžiaus grupių darbuotojams: ES agentūrų požiūris į darbą ir senėjimą viso gyvenimo perspektyvoje

Keywords:Senėjimas ir DSS, Campaign 2016-2017

Šioje ataskaitoje akcentuojami įvairūs su darbo jėgos senėjimu susiję iššūkiai ir svarstomi naujoviški sprendimai. Ataskaitos rengimą, bendradarbiaudama su CEDEFOP, EIGE ir EUROFOUND, koordinavo EU-OSHA. Kiekviena ES agentūra dėmesį skiria skirtingiems demografinių pokyčių ir jų poveikio užimtumui, darbo sąlygoms ir darbuotojų sveikatai bei švietimui aspektams.

Ataskaitoje nagrinėjamos darbo sąlygos, pateikiama senėjančios darbo jėgos saugą ir sveikatą skatinančios politikos pavyzdžių, atsižvelgiama į lyčių aspektą ir aiškinamasi, kaip profesinis mokymas ir mokymasis visą gyvenimą gali padėti skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą darbe.

 

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema