Summary - Įžvalgų tyrimas dėl žiedinės ekonomikos ir jos poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai 2 etapas. Mikroscenarijai

Keywords:

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos reikalauja naujų verslo modelių, naujų darbo metodų, dėl kurių gali kilti naujos grėsmės darbuotojų sveikatai ir saugai. Šioje ataskaitoje pateikiami šio žiedinės ekonomikos įžvalgų tyrimo antrojo etapo rezultatai.  Vykdant tyrimą 2022 m. keturiuose praktiniuose seminaruose vyko dialogai su suinteresuotosiomis šalimis.

Šiuose seminaruose dalyviai nagrinėjo ateities galimybes ir įvardijo konkrečias pasekmes darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Remiantis šiomis diskusijomis, ataskaitoje pateikiami pagrindiniai veiksmai, kurių reikia imtis, kad Europoje pereinant prie žiedinės ekonomikos, DSS klausimai būtų sprendžiami laikantis į žmogų orientuoto požiūrio.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema