Summary - Kognityvinis automatizavimas. Poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Keywords:

Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama kognityvinių užduočių automatizavimui, susijusiam su pažangiąja robotika ir DI grindžiamomis sistemomis ir jų poveikiui darbuotojų saugai ir sveikatai. Joje nurodoma dabartinė mokslinių tyrimų, susijusių su kognityvinių užduočių automatizavimo (arba pusiau automatizavimo) poveikiu ir poveikiu konkrečiam darbui, užduotims ir sektoriams, padėtis.

Ataskaitoje aptariami uždaviniai ir galimybės, susiję su dirbtiniu intelektu grindžiamomis sistemomis ir DSS. Jie pristatomi atsižvelgiant į centrinę taksonomiją, pagal kurią užduotis galima klasifikuoti kaip su informacija susijusias, su asmeniu susijusias ir su objektais susijusias kognityvines užduotis.

Atsisiųsti in: cs | de | en | fr | hr | it | pt |