Santrauka 2018 m. metinė ataskaita: bendradarbiavimo, įsipareigojimų ir kampanijos įgyvendinimo metai
14/06/2019 Rūšis: Metinės ataskaitos ir kiti agentūros leidiniai 8 puslapiai

Santrauka 2018 m. metinė ataskaita: bendradarbiavimo, įsipareigojimų ir kampanijos įgyvendinimo metai

Keywords:Agentūra

Ataskaitoje apžvelgiama, kaip EU-OSHA 2018 m. siekė tikslo užtikrinti saugesnes ir sveikesnes darbo vietas Europoje.

Tarp svarbių įvykių – surengta 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanija „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“, taip pat paskelbtos kai kurių svarbių darbų, kaip antai projekto dėl saugos ir sveikatos labai mažose ir mažosiose įmonėse, ir įžvalgų projekto dėl naujos ir kylančios rizikos, kurią kelia skaitmeninimas, išvados.

Per visus metus EU-OSHA organizavo renginius ir informuotumo didinimo veiklą, stiprino ryšius su savo plačiu partnerių tinklu ir paskelbė daugybę informacijos bei priemonių.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema