Summary - Pažangioji robotika ir automatizavimas. Poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Keywords:

Naujos technologijos keičia darbo vietą. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama fizinių užduočių automatizavimui, susijusiam su pažangiąja robotika ir DI grindžiamomis sistemomis, ir jų poveikiui darbuotojų saugai ir sveikatai. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kaip vis dažniau naudojamos robotikos sistemos, kurios taip pat galėtų bendradarbiauti su žmonėmis, veikia darbuotojus ir jų darbo vietas, taip pat įmones ir sektorius, kuriuose jie dirba.

Joje toliau aptariamas poveikis saugai, sveikatai ir gerovei darbo vietoje ir veiksmai bei priemonės, kurių gali imtis įmonės, įskaitant galutinių naudotojų mokymo svarbą. Be to, ataskaitoje pateikiama informacija apie saugos standartus, susijusius su mašinų naudojimu darbo vietoje.

Atsisiųsti in: bg | de | en | hr | hu | it | lt | mt |