Išmaniosios asmeninės apsaugos priemonės: pažangi apsauga ateityje
02/06/2020 Rūšis: Diskusijoms skirti dokumentai 11 puslapiai

Išmaniosios asmeninės apsaugos priemonės: pažangi apsauga ateityje

Keywords:ICT/digitalisation, Kylanti rizika

Šiame straipsnyje nagrinėjamos darbo vietoje pradedamos naudoti išmaniosios asmeninės apsaugos priemonės (AAP). Išmaniosiose AAP derinamos tradicinės apsaugos priemonės ir efektyvesnės medžiagos ar elektroniniai komponentai. Jomis gali būti renkami duomenys apie jas naudojantį subjektą, darbo aplinką arba patį priemonės naudojimą. Nors tokios naujos technologijos turėtų užtikrinti didesnį saugumą ir patogumą darbuotojams, vis dar reikia įveikti daug kliūčių siekiant jas sėkmingai naudoti.

Straipsnyje akcentuojami suinteresuotosioms šalims kylantys iššūkiai, kaip antai, būtinybė nustatyti standartus ir reikiamą testavimo ir sertifikavimo sistemą. Čia pateikiamos rekomendacijos suinteresuotosioms šalims, kaip kuo geriau išnaudoti išmaniųjų AAP teikiamas galimybes, pabrėžiama naudotojų ir šios srities gamintojų bendradarbiavimo svarba.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema