Ataskaita „Darbuotojų sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose įmonėse. Požiūris iš darbo vietos“
19/06/2018 Rūšis: Ataskaitos 163 puslapiai

Ataskaita „Darbuotojų sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose įmonėse. Požiūris iš darbo vietos“

Keywords:Microenterprises

Šioje ataskaitoje pateikiami 162 labai mažų ir mažųjų įmonių, atrinktų iš įvairių ekonomikos sektorių devyniose ES valstybėse narėse (Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Rumunijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje), darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) supratimo ir patirties tyrimo rezultatai. Kiekvieno atvejo tyrimas apėmė apsilankymą dalyvaujančioje įmonėje ir pokalbius su įmonės savininku ir darbuotoju, taip pat įmonės veiklos stebėjimą.

Labai mažose ir mažosiose įmonėse, kuriose buvo atliktas tyrimas, pastebėtas tam tikras labai dažnai paplitęs požiūris, pagal kurį „sveikas protas“ buvo laikomas pakankama DSS priemone, o rizika sveikatai nebuvo pakankamai įvertinama. Taip pat pastebėta akivaizdžių išorės aspektų, kurie daro įtaką įmonių ir DSS praktikai labai mažose ir mažosiose įmonėse, įskaitant nacionalines reguliavimo ir socialines bei ekonomines aplinkybes. Ataskaitoje aptariamas tokio požiūrio ir aplinkybių poveikis.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema