Sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose įmonėse Europos Sąjungoje – nuo politikos iki praktikos. Gerųjų pavyzdžių aprašymas
20/12/2017 Rūšis: Ataskaitos 283 puslapiai

Sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose įmonėse Europos Sąjungoje – nuo politikos iki praktikos. Gerųjų pavyzdžių aprašymas

Keywords:Microenterprises

Šioje ataskaitoje pateikiamas konkrečių atvejų tyrimų rinkinys, siekiant pristatyti sėkmingas pastangas užmegzti ryšius su labai mažomis ir mažosiomis įmonėmis ir joms padėti gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS). Daugiau kaip 40 įkvepiančių pavyzdžių iš 12 ES valstybių narių yra suskirstyti pagal temas, kaip antai daugiamatės strategijos ir DSS sektoriui nepriklausančių tarpininkų iniciatyvos. Taip siekiama atskleisti, kad, nors labai mažoms ir mažosioms įmonėms gali kilti sunkumų saugos ir sveikatos valdymo srityje, labai mažų ir mažųjų įmonių DSS aspektų gerinimo iniciatyvos gali būti sėkmingos ir jas galima perkelti į skirtingas šalis ir sektorius. Šie atvejų tyrimai ataskaitoje surinkti ir išanalizuoti siekiant atsakyti į esminį klausimą: kas, kam ir kokiomis aplinkybėmis yra veiksminga.

Atsisiuntimai
download

Papildomi leidiniai šia tema