Sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose Europos Sąjungos įmonėse: 3 metų trukmės projekto SESAME galutinė ataskaita
19/06/2018 Rūšis: Ataskaitos 103 puslapiai

Sauga ir sveikata labai mažose ir mažosiose Europos Sąjungos įmonėse: 3 metų trukmės projekto SESAME galutinė ataskaita

Keywords:Microenterprises

Šioje ataskaitoje pateikiamos trejų metų trukmės projekto SESAME, kurio tikslas buvo ištirti darbuotojų saugą ir sveikatą labai mažose ir mažosiose Europos įmonėse, galutinės analizės išvados. Pagrindinis analizės tikslas buvo nustatyti, „kas veikia, kam ir kokiomis sąlygomis“.

Viena pagrindinių šio tyrimo rekomendacijų – visose ES valstybėse narėse būtina stiprinti ir palaikyti valstybines reglamentavimo ir tikrinimo sistemas. Be to, analizėje pabrėžiama, kad svarbu įtraukti profesines sąjungas ir darbdavių organizacijas formuojant politiką, kuri gali pasiekti labai mažas ir mažąsias įmones, geriau integruoti darbuotojų saugos ir sveikatos aspektus į konkrečiam sektoriui skirtą švietimo sistemą ir siūlyti tvarius, lengvai taikomus ir perkeliamus sprendimus labai mažoms ir mažosioms įmonėms.

Atsisiuntimai
download

Papildomi leidiniai šia tema