Nuo politikos iki praktikos. Politika, strategijos, programos ir veiksmai, skirti remti labai mažų ir mažųjų įmonių veiklą DSS srityje
20/12/2017 Rūšis: Ataskaitos 99 puslapiai

Nuo politikos iki praktikos. Politika, strategijos, programos ir veiksmai, skirti remti labai mažų ir mažųjų įmonių veiklą DSS srityje

Keywords:Microenterprises

Šioje ataskaitoje apžvelgiama, kaip galima padėti labai mažoms ir mažosioms įmonėms vykdyti su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) susijusią veiklą.

Labai mažoms ir mažosioms įmonėms ypatingai sunku nustatyti ir valdyti DSS riziką. Šioje ataskaitoje pateikiamuose gerosios patirties pavyzdžiuose iš 12 skirtingų ES šalių atskleidžiama, kaip įvairūs tarpininkai, valdžios institucijos ir DSS institucijos gali užmegzti ryšius su labai mažomis ir mažosiomis įmonėmis ir joms padėti. Ataskaitoje taip pat nagrinėjama DSS tarpininkų, dirbančių su labai mažomis ir mažosiomis įmonėmis, patirtis, surinkta praktiniuose seminaruose ir per devyniose ES valstybėse narėse (Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Rumunijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje) surengtus pokalbius.

Akivaizdu, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, kuris leistų užtikrinti mažiausių darboviečių darbuotojų saugą ir sveikatą; tikėtina, kad našiausia ir efektyviausia būtų derinti skirtingas priemones ir iniciatyvas, pritaikytas konkretiems kiekvienos įmonės poreikiams.

Turint omenyje daugumą aplinkybių ir sektorių, dar reikia daug nuveikti, kad būtų pagerinta DSS padėtis labai mažose ir mažosiose įmonėse. Remiantis šioje ataskaitoje pateiktais pavyzdžiais, pateikiamos rekomendacijos siekiant remti būsimos politikos rengimą.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema