Rezultatyvumą gerinančių vaistų valdymas darbo vietoje DSS požiūriu
07/06/2018 Rūšis: Diskusijoms skirti dokumentai 14 puslapiai

Rezultatyvumą gerinančių vaistų valdymas darbo vietoje DSS požiūriu

Keywords:Nelaimingų atsitikimų prevencija, Kylanti rizika, Stresas ir psichosocialinė rizika

Šiame straipsnyje pateikiama atnaujinta informacija apie naujausius pokyčius rizikos, kurią darbuotojų saugai ir sveikatai kelia darbo vietose vartojami rezultatyvumą gerinantys vaistai, srityje.

Jame siekiama suvokti platesnį kontekstą, kuriame darbuotojai vartoja rezultatyvumą gerinančius vaistus, pvz., ištirti socialines ir ekonomines aplinkybes, kuriomis, tikėtina, kad tam tikras asmuo vartos tokius vaistus, ir nustatyti, kaip tai nušviečiama žiniasklaidoje.

Išvadomis siekiama paskatinti diskusijas ir įvertinti pasekmes vadovams bei politikos formuotojams.

Atsisiųsti in:EL | EN | HR | HU | LV | SL

Papildomi leidiniai šia tema