Egzoskeletų naudojimo poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai
27/08/2019 Rūšis: Diskusijoms skirti dokumentai 10 puslapiai

Egzoskeletų naudojimo poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Keywords:Kylanti rizika

Šiame diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjama egzoskeletų reikšmė ateities darbo aplinkoje ir galimas jų naudojimo poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai. Jame nagrinėjamas galimas egzoskeletų vaidmuo siekiant užkirsti kelią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams ir tuo pačiu dėl jų naudojimo įvairiose srityse galinčios kilti rizikos šalinimo būdai.

Dokumente pripažįstama, kad jų ilgalaikio naudojimo poveikis sveikatai neaiškus ir sudėtinga sukurti vienodą sertifikavimo sistemą; tai rodo, kad reikalingi išsamesni tyrimai. Taip pat svarstoma, ar prevencijos hierarchija kuriant ateities darbo vietas yra naudingesnė nei egzoskeletų naudojimas kuriant ergonominę darbo aplinką.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema