2018–2019 m. Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai
17/09/2019 Rūšis: Atvejų tyrimai 40 puslapiai

2018–2019 m. Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai

Keywords:Campaign 2020-2022, 2018-2019 m. kampanija

Šioje brošiūroje pristatomi apdovanoti ir pagyrimo sulaukę gerosios praktikos pavyzdžiai, kai organizacijos iš įvairių Europos šalių taiko novatoriškus metodus, siekdamos pašalinti arba sumažinti pavojingų medžiagų poveikį darbuotojams. Šiuose pavyzdžiuose neapsiribota teisės aktų reikalavimų laikymusi ir aiškiai atskleista, kuo naudingas aktyvus požiūris į DSS ir prevencijos tradicijų formavimas dalyvaujant darbuotojams, vadovams ir ekspertams.

Visi pavyzdžiai atitinka prevencijos priemonių hierarchiją – juos įgyvendinant vadovaujamasi „STOP“ principu, pagal kurį pirmenybė teikiama ne asmeninėms apsaugos priemonėms, o panaikinimui, pakeitimui bei kolektyvinėms priemonėms. Jie yra tvarūs, gali būti pritaikyti kitose įmonėse, sektoriuose ar valstybėse narėse; taip svariai papildoma jau taikoma praktika, o kartu atsižvelgiama į daugumos Europos įmonių (t. y. mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) poreikius.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema