Darbuotojų saugai ir sveikatai kylančios grėsmės darbo vietoje: bendra trijų pagrindinių tyrimų analizė
25/05/2017 Rūšis: Ataskaitos 62 puslapiai

Darbuotojų saugai ir sveikatai kylančios grėsmės darbo vietoje: bendra trijų pagrindinių tyrimų analizė

Keywords:ESENER

Šioje ataskaitoje pateiktos bendrai išanalizuotų EU-OSHA antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2), Eurostato 2013 m. darbo jėgos tyrimo ad hoc modulio dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų darbe patiriamų sveikatos sutrikimų ir Eurofound Šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo pagrindinės išvados.

Taip siekta išsamiai apžvelgti DSS padėtį Europoje, apibendrintai pristatant ir įmonių padėtį rizikos valdymo bei vertinimo srityje, ir darbuotojų padėtį: jiems kylančius pavojus ir DSS grėsmių padarinius.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema