Ketvirtoji pramonės revoliucija ir socialinės inovacijos darbo vietoje
27/08/2019 Rūšis: Diskusijoms skirti dokumentai 9 puslapiai

Ketvirtoji pramonės revoliucija ir socialinės inovacijos darbo vietoje

Keywords:Kylanti rizika

Kai kalbame apie darbo ateitį, daugiausia akcentuojame techninius pokyčius. Šiame diskusijų dokumente daugiausia dėmesio skiriame socialinėms inovacijoms skaitmeninimo srityje ir jų poveikiui ateities darbui, ateities darbuotojams ir darbo vietoms bei iššūkiams, kuriuos šie pokyčiai kelia darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo ir valdymo srityse.

Dokumente aprašoma nauja inovatyvi bendruomenė ir nauji verslo modeliai, kur vis daugiau darbo atliekama internetu ir ne biuro aplinkoje ir kur darbuotojai dažnai dirba savarankiškai. Aptariamas žmonių atsparumo ir prisitaikymo poreikis, dėl to atsirandančios naujos darbuotojų klasės, konkretūs naujiems darbuotojams ir vyresniems darbuotojams kylantys iššūkiai, taip pat DSS organizacijų poreikis sutelkti dėmesį į paramą pavieniams darbuotojams.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema