Santrauka Nuo politikos iki praktikos. Politika, strategijos, programos ir veiksmai, skirti remti labai mažų ir mažųjų įmonių veiklą DSS srityje
20/12/2017 Rūšis: Ataskaitos 7 puslapiai

Santrauka Nuo politikos iki praktikos. Politika, strategijos, programos ir veiksmai, skirti remti labai mažų ir mažųjų įmonių veiklą DSS srityje

Keywords:Microenterprises

Šioje ataskaitoje apžvelgiama, kaip galima padėti labai mažoms ir mažosioms įmonėms vykdyti su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) susijusią veiklą.

Labai mažoms ir mažosioms įmonėms ypatingai sunku nustatyti ir valdyti riziką, taip pat įgyvendinti geras DSS strategijas. Šioje ataskaitoje pateikiamuose gerosios patirties pavyzdžiuose iš 12 skirtingų ES šalių atskleidžiama, kaip įvairūs tarpininkai, valdžios institucijos ir DSS institucijos gali užmegzti ryšius su labai mažomis ir mažosiomis įmonėmis ir joms padėti.

Akivaizdu, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, kuris leistų užtikrinti mažiausių darboviečių darbuotojų saugą ir sveikatą; tikėtina, kad našiausia ir efektyviausia būtų derinti skirtingas priemones ir iniciatyvas, pritaikytas konkretiems kiekvienos įmonės poreikiams.

Turint omenyje daugumą aplinkybių ir sektorių, dar reikia daug nuveikti, kad būtų pagerinta padėtis, susijusi su DSS labai mažose ir mažosiose įmonėse. Remiantis šioje ataskaitoje pateiktais pavyzdžiais, pateikiamos rekomendacijos dėl būsimos politikos rengimo.

Atsisiuntimai
download

Papildomi leidiniai šia tema