Santrauka - Žmonių sveikata ir socialinio darbo veikla. Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER) duomenys

Keywords:

Šioje ataskaitoje nagrinėjama pagrindinė darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) rizika žmonių sveikatos ir socialinio darbo veiklos sektoriui Europoje, įskaitant su COVID-19 susijusią riziką. Ataskaitoje analizuojami trijų Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER) duomenys. Šią analizę papildo pokalbiai su pagrindiniais DSS ekspertais ir sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais.

Joje apžvelgiamos DSS valdymo tendencijos, daugiausia dėmesio skiriant ergonominei ir psichosocialinei rizikai, DSS valdymo sektoriuje paskatoms ir kliūtims bei darbuotojų dalyvavimui DSS veikloje. Ataskaitoje pateikiamos šio sektoriaus išvados, kuriose pateikiamas Europos šalių ir kitų sektorių palyginimas. Remiantis analizėmis ir išvadomis, taip pat pateikiami galimi mokymosi rezultatai, kaip pagerinti DSS šiame sektoriuje.  

Atsisiųsti in: de | en | et | sl |