foresight cover

Santrauka. Įžvalgų tyrimas dėl žiedinės ekonomikos ir jos poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai

Keywords:

1 etapas. Makroscenarijai

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos (ŽE) yra labai svarbus ES siekiant anglies dioksido poveikio neutralumo iki 2050 m., kartu kuriant tvarų augimą ir kokybiškas darbo vietas.

EU-OSHA įžvalgų projekte nagrinėjama, kokį poveikį įvairiems sektoriams gali turėti pastangos iki 2040 m. įgyvendinti ŽE, taip pat nagrinėjamos su tuo susijusios pasekmės darbuotojų saugai ir sveikatai.

Šioje ataskaitoje, kuri yra pirmas projekto etapas, pateikti keturi ateities scenarijai kaip atskaitos taškas, siekiant aptarti galimą riziką ir galimybes. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninimo (t. y. pagrindinio perėjimo prie ŽE veiksnio) pasekmėms ir poveikiui atliekų sektoriui, kuris atliks esminį vaidmenį bet kurioje ateities ŽE.

Scenarijų kūrimas bus tęsiamas antrajame šio projekto etape, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama scenarijų sklaidai ir pritaikymui per suinteresuotųjų subjektų dialogą ir praktinius seminarus.

Atsisiųsti in: de | en | fr | pt |