Santrauka Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo veiklos labai mažose ir mažosiose Europos Sąjungos įmonėse sąlygos ir priemonės. SESAME projektas
13/06/2016 Rūšis: Ataskaitos 10 puslapiai

Santrauka Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo veiklos labai mažose ir mažosiose Europos Sąjungos įmonėse sąlygos ir priemonės. SESAME projektas

Keywords:Agentūra, ESENER, Microenterprises

Šioje publikacijoje trumpai pristatoma ataskaita, kurioje kritiškai apžvelgiama darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas labai mažose ir mažosiose įmonėse. Ataskaitoje ne tik atkreipiamas dėmesį į tai, kad labai mažos ir mažosios įmonės yra svarbios ekonomikai ir visai visuomenei, bet ir nurodomi dideli pagrįstą susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su DSS valdymu labai mažose ir mažosiose įmonėse. Turima daug duomenų, kurie leidžia teigti, kad, palyginti su didesnėmis organizacijomis, labai mažose ir mažosiose įmonėse susiduriama su didesne sunkių ir mirtinų sužalojimų rizika. Aptariamos pagrindinės tai lemiančios priežastys, įskaitant ribotus labai mažų ir mažųjų įmonių išteklius ir jų padėtį ekonomikoje. Be to, ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į dideles dabartinių žinių spragas, kurias pašalinus būtų galima pagerinti DSS valdymą labai mažose ir mažosiose įmonėse.

Download in:CS | DA | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SV

Papildomi leidiniai šia tema