Apklausa ESENER. Politikos apžvalga
07/05/2020 Rūšis: Ataskaitos 64 puslapiai

Apklausa ESENER. Politikos apžvalga

Keywords:ESENER, Microenterprises, Policy Makers

Šiame leidinyje pateikiama pagrindinių 2019 m. ESENER apklausos išvadų santrauka, atskleidžiami darbo vietose didžiausią susirūpinimą keliantys rizikos veiksniai, darbuotojų dalyvavimo sprendžiant šias problemas mastas ir priežastys, dėl kurių darbo vietose sauga ir sveikata yra valdoma arba ne. Rezultatai pirmą kartą rodo, kaip padėtis pasikeitė palyginti su 2014 m. apklausos rezultatais, ir apima skyrių apie atsirandančią skaitmeninimo problemą.

Apklausos rezultatai aktualūs, be kitų, politikos kūrėjams ir darbdaviams. Jie padeda mums suprasti darboviečių poreikius siekiant geriau apsaugoti darbuotojus ir užtikrinti jų gerovę.

Atsisiųsti in:EN

Papildomi leidiniai šia tema