E. faktas Nr. 78. Jaunų darbuotojų įtraukimas į DSS srities veiklą
13/11/2013 Rūšis: E. faktai 3 puslapiai

E. faktas Nr. 78. Jaunų darbuotojų įtraukimas į DSS srities veiklą

Keywords:Campaign 2016-2017, Leadership, DSS ir jaunimas, Darbuotojų dalyvavimas

Įtraukiant jaunus darbuotojus į darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities veiklą galima veiksmingai padėti gerinti saugos kultūrą ir veiklos rezultatus darbovietėse. Kad jaunimas galėtų kurti saugos kultūrą darbe, reikia įtraukti jį į DSS srities veiklą, suteikti jam galių ir užtikrinti, kad būtų išklausyta jaunimo nuomonė. Šiame e. fakte patariama, kaip pasiekti šių tikslų.

Atsisiųsti in:EL | EN | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NO

Papildomi leidiniai šia tema