Dinaminio rizikos vertinimo rengimas ir jo poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Keywords:

Rizikos vertinimas yra labai svarbus užtikrinant darbuotojų gerovę darbo vietoje. Rizikos vertinimas, kaip esminis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) užtikrinimo elementas, yra visoms darbo vietoms taikomas reikalavimas ES valstybėse narėse. Tačiau rizikos vertinimo rezultatai valstybėse narėse labai skiriasi, o daugiausia sunkumų patiria MVĮ.

Šiame diskusijoms skirtame dokumente apžvelgiama verslo ir pramonės įmonių pažanga atliekant rizikos vertinimą. Visų pirma jame nagrinėjami įvairūs klausimai, lemiantys dinaminio rizikos vertinimo pokyčius.

Dokumente ši tema nagrinėjama iš verslo ir procesų saugumo sričių perspektyvos. Jame pristatomas abiejų sričių patirtas poveikis ir įgyta svarbi patirtis vykdant dinaminį rizikos vertinimą DSS klausimams spręsti.

Atsisiųsti in: cs | el | en | es | fr | hu | it | lt | pt | sk |

Papildomi leidiniai šia tema