Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo labai mažose ir mažosiose Europos Sąjungos įmonėse sąlygos ir priemonės. SESAME projektas
15/04/2016 Rūšis: Ataskaitos 138 puslapiai

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo labai mažose ir mažosiose Europos Sąjungos įmonėse sąlygos ir priemonės. SESAME projektas

Keywords:Agentūra, ESENER, Microenterprises

Šioje ataskaitoje kritiškai apžvelgiamas darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas labai mažose ir mažosiose įmonėse. Ataskaitoje pabrėžiama ne tik tai, kad labai mažos ir mažosios įmonės yra svarbios ekonomikai ir visai visuomenei, bet ir tai, kad yra reikšmingų, pagrįstą susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su DSS valdymu labai mažose ir mažosiose įmonėse. Turima daug duomenų, kurie rodo, kad labai mažose ir mažosiose įmonėse yra didesnė sunkių ir mirtinų sužalojimų rizika nei didesnėse organizacijose. Čia aptariamos pagrindinės tai lemiančios priežastys, įskaitant ribotus labai mažų ir mažųjų įmonių išteklius ir jų padėtį ekonomikoje. Be to, ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į didelį žinių trūkumą, kurį pašalinus būtų galima pagerinti DSS valdymą labai mažose ir mažosiose įmonėse.

Atsisiuntimai
download

Papildomi leidiniai šia tema