Artificial intelligence for worker management: risks and opportunities

Dirbtinio intelekto naudojimas darbuotojų valdymo reikmėms. Rizika ir galimybės

Keywords:

Šioje politikos apžvalgoje remiamasi pagrindinėmis rizikos ir galimybių, susijusių su dirbtiniu intelektu (DI) grindžiamomis darbuotojų valdymo (DIDV) sistemomis, tyrimo išvadomis.

Rizika yra susijusi su darbuotojų darbo kontrolės praradimu, nužmoginimu ir diskriminacija, taip pat su skaidrumo stokos ir galios asimetrijos sukeliamomis pasekmėmis. Tarp atsiveriančių galimybių paminėtina rizikos stebėsena, darbo vietos ir darbo procesų personalizavimas, taip pat saugių ir sveikų darbų ir darbo vietų projektavimas.

Taip pat pateikiamas rekomendacijų, kurios padės darbo vietoje pašalinti DIDV sistemų riziką, rinkinys.

Atsisiųsti in: cs | de | en | es | et | fr |