Dirbtinis intelektas, pažangioji robotika ir darbo automatizavimas: taksonomija, politika ir strategijos Europoje

Keywords:

Dirbtinis intelektas (DI) ir robotikos sistemos nuolat keičia darbo vietą. Vis dažniau diskutuojama, kaip jos veikia darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS).

Darbui automatizuoti naudojamos dirbtiniu intelektu grindžiamos sistemos ir pažangioji robotika ne tik suteikia galimybių darbuotojų saugai ir sveikatai, bet ir sukelia iššūkių, o taip pat sukuria visiškai naujas rizikas bei privalumus.

Svarbu parengti visoms suinteresuotosioms šalims priimtinas dirbtiniu intelektu grindžiamų sistemų ir pažangiosios robotikos apibrėžtis bei bendrą jų sampratą. 

Šioje trumpojoje politikos apžvalgoje pateikiama taksonomija, susijusi su taikomosiomis programomis darbo vietoje ir DSS, pagrįsta užduočių metodu. Ji yra pagrindas būsimoms pastangoms struktūrizuoti ir įvertinti DSS galimybes bei iššūkius, susijusius su dirbtiniu intelektu grindžiamomis sistemomis, pažangiąja robotika ir darbo užduočių automatizavimu. 

Politikos apžvalgoje taip pat apžvelgiama politika ir strategijos, susijusios su darbo užduočių automatizavimu naudojant dirbtiniu intelektu grindžiamas sistemas ir pažangiąją robotiką. 

Atsisiųsti in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |