2017 m. metinė ataskaita
14/06/2018 Rūšis: Metinės ataskaitos ir kiti agentūros leidiniai 71 puslapiai

2017 m. metinė ataskaita

Keywords:Agentūra, Corporate strategies and work programmes

Pasiektų rezultatų apžvalga ir numatomi ateities tikslai

EU-OSHA 2017 m. metinėje ataskaitoje skelbiami agentūros pavyzdinių projektų rezultatai ir numatomi ateities tikslai. 2017 m., be kita ko, buvo vykdoma ši svarbi veikla: užbaigta antroji Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką, surengtas baigiamasis 2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos aukščiausiojo lygio susitikimas Bilbao mieste, be to, pradėta rengtis 2018–2019 m. kampanijai „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“.

Toliau aktyviai veikdama nacionaliniu, Europos bei tarptautiniu lygmenimis, EU-OSHA visus metus rengė įvairius renginius ir juose dalyvavo. Agentūra įgyvendino projektus su keliomis kitomis ES įstaigomis, toliau padėjo rengti Su kancerogenais susijusių ES veiksmų gaires ir gavo Europos ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą.

Atsisiųsti in:EN

Papildomi leidiniai šia tema