2015 m. metinės ataskaitos santrauka
14/06/2016 Rūšis: Metinės ataskaitos ir kiti agentūros leidiniai 9 puslapiai

2015 m. metinės ataskaitos santrauka

Keywords:Agentūra

2015 m. metinės ataskaitos santraukoje trumpai apžvelgiami ataskaitiniai metai ir pateikiami visi pagrindiniai faktai. Tai antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) pirmosios išvados; vyresniems darbuotojams skirto bandomojo projekto „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ pagrindiniai rezultatai; sėkmingas EU-OSHA Internetinio interaktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) projekto įgyvendinimas ir Saugių darbo vietų aukščiausio lygio susitikimas, skirtas 2014–2015 m. kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ sėkmei įvertinti.

Atsisiuntimai
download

Papildomi leidiniai šia tema